Velkommen til Forhandlersiden

Denne sider er kun for Forhandler

For at få adgang til funktionerne, skal du log ind (Se øverst til højre)

BEMÆRK - SIDEN ER UNDER UDVIKLING - DER SENDES LOG IND UD SOM SIDEN BLIVER MERE OG MERE FÆRDIG

Welcome to Dealer Universe

This page is only for Dealers

To get access, you have to log in (See top to the right)

NOTICE - SITE IS UNDER DEVELOPMENT, ONLY TEST PERSONS HAVE ACCESS AT THE MOMENT - MORE WILL BE ADDED SOON

Willkommen zu Händlerseite

Diese seite ist nur für Händler

Für zugang muss du einloggen (Sehe oben rechts)

BEMERKUNG - DIE SEITE IST UNTER BEARBEITUNG, NUR TESTPERSONEN HABEN ZUGANG - MEHR WERDEN HINZUGEFÜGT

SHOP

Im VITRA shop finden Sie Ersatzteile, aufgeschlüsselt nach model.
RABATT wird vom preis abgezogen, je nachdem, zu welcher Gruppe Sie gehören.

Alle servicekits, müssen mit der serienummer der Maschine bestellt werden.


RÜCKWAREN müssen mit dem Lager abgestimmt und ein Retourenschein beigefügt werden, da sie sonst zurückgewiesen werden können.

ENTER

RMA

Wenn Sie eine Maschine oder ein Werkzeug reklamieren müssen, verwenden Sie diese Seite.

BEMERKUNG: Serienummer auf der Maschine benutzen und haben Sie die Rechnungsnummer, hilft das auch bei der expedition.

Fügen Sie auch Bilder des Fehlers hinzu, damit wir bestehende und zukünftige lösungen verbessern können.

ENTER

Teknische Daten

Hier können Sie folgende information finden:

* Werkstatt Manual
* Bilder
* Video
* Ersatzteillisten

ENTER

SHOP

I VITRA shoppen, vil du kunne finde reservedele, opdelt efter model.
RABAT er fratrukket prisen, ud fra hvilken gruppe du tilhører.

Der desuden tegninger af hoveddelen på alle sider, så man nemmere kan finde delen man leder efter.

Alle servicekit, skal bestilles med serienummer af maskinen den skal bruges på.

RETURVARE skal aftales med lager og returseddel vedlægges, da det ellers kan blive afvist.

ENTER

RMA

Skulle du have behov for at lave en reklamation på en maskine eller redskab, så benyt denne side.

HUSK: Serienummer på maskinen og har du fakturanummer vil det også hjælpe på ekspeditionen.

Tilføj også billeder af fejlen, så vi kan forbedre på eksisterende og fremtidige løsninger.

ENTER

Teknisk Data

Her kan du finde følgende informationer

* Workshop Manual
* Billeder
* Video
* Parts Break Down

ENTER

SHOP

In the VITRA shop, you can find sparepart, divided into models.
DISCOUNT is deducted from the price in relation to which dealer group you are in.

All servicekit, must be ordered with serialnumber of the maschine.

RETURN GOODS must be agreed with the warehouse and a returnslip attached, as it may otherwise be rejected.

ENTER

RMA

Do you need to make a claim for a maschine, tool or any other product, use this page.

REMEMBER: Serialnumber of the machine and do you have the invoice number, that will help us expedite faster.

Add pictures of the fault, so we can improve on current and future solutiones.

ENTER

Techical Data

Here do you find the following information

* Workshop Manual
*Pictures
* Video
* Parts Break Down

ENTER